ОПИК

 

 

23.12.2020: Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0810 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

27.07.2020: Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-5388-C01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Персонализирани оферти
Ексклузивни цени
и намаления
Спестете време и средства
Пълно съдействие
за вашето пътуване